CURRICULUM VITAE

 

1. DATE PERSONALE

            Nume: PETREA - IZVERCIAN

            Prenume: MONICA SEMPRONIA

            Data şi locul naşterii: 30.05.1948, SIBIU

           

2. STUDII

            Liceul: 1955 – 1966 –Liceul Diaconovici LOGA - Timisoara

            Facultatea: 1966 – 1971, Facultatea de Constructii,

            specializarea Constructii Civile, Industriale si Agricole la

               Institutul Politehnic Traian Vuia , Timisoara

 

Doctorat (anul susţinerii sau situaţia actuală): 1984 – specializarea Stiinte Ingineresti (in domeniul Constructii)

3. Activitate în producţie (dacă este cazul)

4. Activitate didactică (evoluţia gradelor didactice – anii)

 1973 - 1985 - asistent universitar la Institutul Politehnic “Traian Vuia” Timisoara -

                                Catedra de Beton armat - Facultatea de Constructii;

1986 - 1990 – dr.asistent cu drept de predare la Institutul Politehnic “Traian Vuia” Timisoara -

                     Catedra de Beton armat si constructii civile -

                     Colectivul de Organizarea si conducerea intreprinderilor de constructii;

1990 - 1992 - Sef de lucrari titular la Catedra de Management, Universitatea Tehnica Timisoara;

1992 - 1997 - Conferentiar - Catedra de Management - Universitatea Tehnica Timisoara;

1997 -  prezent - Profesor - Catedra de Management - Universitatea “Politehnica” Timisoara;

 

5. Publicaţii didactice şi ştiinţifice

Nr. cărţi, cursuri, îndrumătoare din care ISBN: 13 carti, tratate, manuale,indrumatoare

Nr. lucrări ştiinţifice publicate , din care în străinătate: 128 lucrari stiintifice, dintre care 35 lucrari cotate ISI sau alte baze de date

Nr. contracte de cercetare proiectare (contracte la care a fost responsabil de temă) 54 contracte de cercetare din care la 13 responsabil de contract si director, 11 programe internationale ( dintre care la 5 director de program, 3 responsabil, 2 colaborator, 1 coordonator).

 

6. Stagii de specializare (în ţară sau străinătate)

1991 - Diploma de absolvire - Economia de piata - GIFOP - Moulhouse - Franta;

1992 - Curs de specializare - Economia constructiilor la ENSAIS - Franta - Strasbourg aprilie - mai;

            - curs Metaplan - Moderationstraining als Workshop;

            specialisti firma Herberts - Germania ( la Timisoara);

1993 -  Certificat de Absolvire a cursurilor postuniversitare “Economia de piata“-         Germania, organizate de             Export Akademie - Baden Wurtenberg”, cu practica de 2 saptamâni     în firmele germane;

1994 - specializare - “Strategia Intreprinderii” la IUT Evry - Franta - februarie;

            - specializare - Marketing la Institutul catalan de Tehnologie Barcelona - Spania

            aprilie - mai;

1995 - specializare - Management strategic la Universitatea din Knoxville - Tennessee - S.U.A. ;

1996 - Diploma de Absolvire a cursului postuniversitar : “Management prin proiecte”    

             organizat de Universitatea Tennessee - Knoxville - S.U.A.;

- Diploma de Absolvire a cursului postuniversitar de “Marketing”organizat de     Universitatea Tennessee - Knoxville - S.U.A..

 

7. Domeniu propriu de specializare (definire):  Constructii, Marketing, Management, Resurse Umane

8. Limbi străine: franceza, foarte bine

9. Apartenenţa la asociaţii profesionale:

- din 1996 presedinta CONSORTIULUI  DE INGINERIE ECONOMICA

 - din 2004 vicepresedinte - ASOCIATIA MANAGERILOR SI INGINERILOR ECONOMISTI din Romania

- evaluator CNCSIS

- evaluator CNCSU

-  membra AGIR

- membra CEEMAN

10. Funcţii      

- 1992 - 1996 - Sef de catedra - Catedra de Management - Universitatea       Tehnica Timisoara;

- membra a Consiliului Profesoral al Facultatii de Mecanica;

- initiatoare a Specializarii de I.S.P.(actualmenta Inginerie Economica) pe patru domenii : mecanic, chimic, electro si constructii, cu programele de studiu adecvate;

- Initiatoare a Colegiului “Organizarea Productiei” ca si coordonatoare  a programului TEMPUS;

- 1996 – 2000  Decan al Facultatii de Management în Productie si Transporturi;

- membra a Consiliului Profesoral al Facultatii M.P.T.;

- membra a SenatuluiU.P.T.;

- 2000 2004 Decan a Facultatii de Management in Productie si Transporturi

- membra a Consiliului Profesoral a Facultatii MPT

- membra a Senatului UPT

- 2004 –2008 sef catedra Management, Facultatea de Management in Productie si Transporturi

- membra a Consiliului Profesoral a Facultatii MPT

- membra a Senatului UPT

- 2008 – PREZENT  Decan a Facultatii de Management in Productie si Transporturi

- membra a Consiliului Profesoral a Facultatii MPT

- membra a Senatului UPT

 

11. Adresa (domiciliu): Timisoara

12. Adresa la locul de muncă (e-mail): Remus 14, monica.izvercianu @ mpt.upt.ro

 

 

Data 06.04.2009                                                                                             

                                                                        Prof.dr.ing. Monica IZVERCIANU

 

Declar pe propria raspundere ca datele prezentate sunt in conformitate cu realitatea.