Facultatea de Management În Producție și transporturi

Universitatea politehnica timișoara

DECAN: Prof.ing.dr.ec. Marian MOCAN

  Prezentarea Facultății de Management în Producție și Transporturi de către Domnul Decan, Prof.ing.dr.ec Marian MOCAN se găsește AICI.


PRODECAN: Conf.dr.ing. Ilie TĂUCEAN


                                                                 Consiliul profesoral al facultății (Legislatura 2016-2020):
I. Departamentul de MANAGEMENT

1. Conf.dr.ing. Ilie Taucean
2. Prof.dr.ing. Gabriela Ioana Prostean
3. Prof. dr. Claudiu Tiberiu Albulescu
4. Prof.dr.ing. Marian Mocan
5. Sl.dr.ing. Mircea Liviu Negrut
6. Prof.dr.ing. Anca Draghici
7. Conf.dr.ing. Adrian Pavel Pugna
8. Conf.dr.ing. Matei Tamasila

II. Departamentul de Matematică
9. Conf.dr. Romeo Negrea

III. Departamentul de IMF – Facultatea de Mecanică
10. S.l.dr.ing. Cristian Turc

IV. Studenți
11. Isabela Gonciulea
12. Ciprian Jarca
13. Monica Lazar
14. Ionela Bilvanescu

   Regulamentul consiliului se regăseşte AICI.

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la nivelul FMPT:

  Președinte Comisie (Decanul facultății): Prof.univ.dr.ec.ing. Marian MOCAN

  Coordonator Comisie: Conf.univ.dr.ing. Adrian Pavel PUGNA

  Membrii Comisiei de Asigurare a Calităţii (din cadrul Consiliului profesoral):

      Prof.univ.dr. Claudiu ALBULESCU

      Ș.l.univ.dr. Cristian TURC

  Un reprezentant al angajatorilor: Ing. Gelu MATEESCU, SC Leman Industrie SRL

 Un reprezentant al studenților: Sergiu PARASCHIV

Secretariat facultate - secretar șef: Ing. Mihaela TODORUŢ

  •  Raport anual comisie: 2018