Facultatea de Management În Producție și transporturi

Universitatea politehnica timișoara

  

  UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA participă în aceasta perioadă la cercetarea EUROSTUDENT VIII.  Rugăm studenţii UPT să completeze chestionarul primit pe adresa de e-mail. Pentru mai multe detalii clic AICI. 

   Înmânare diplome promoția 2022 va avea loc în data de 24.04.2023 la sediul facultății, strada Remus, nr. 14, în sala Amfiteatrul A0. Clic AICI. 

   În data de 20.03.2023, studenții anului III, domeniul Științe Administrative, specializarea Administrație Publică, au avut ocazia de a se întâlni cu domnul prefect Mihai Ritivoiu la disciplina „Strategii ale Organizațiilor Publice”, titular prof. univ. ing. dr. ec. Marian MOCAN. Clic AICI.

   În cadrul Facultății MPT a avut loc seminarul cu titlul "Metode moderne de zincare" organizat de firma BERG BANAT Timișoara. Seminarul a avut loc la laboratorul de Sisteme Flexibile de Fabricație, joi 9 martie 2023, iar în prezența directorului firmei, ing. Horia Vișoiu, studenților din anul III și IV li s-au înmânat diplome de participare. Click AICI.

   Rezultatele concursului „Ioan de Sabata”pentru activitățile educaționale, de predare și tutoriere în Universitatea Politehnica Timișoara se găsesc AICI.

   Informații despre Zilele Consilierii 2022 - sesiunea de întrebări și răspunsuri pe teme de sănătate mentalăse găsesc AICI. 

   Regulamentul concursului „Ioan de Sabata” pentru activitățile educaționale, de predare și tutoriere în Universitatea Politehnica Timișoara se găsește AICI.

   Deschiderea administrativă a anului universitar 2022-2023 la MPT, pentru anul I IM și AP, se va desfășura luni, 26.09.2022, ora 10.30, în Amfiteatrul A0, clădirea Decanat, str. Remus, nr. 14.

  Decanii și tutorii de ani se găsesc AICI. 

  Deschiderea anului universitar 2022 - 2023 va avea loc într-un cadru festiv.  

În weekendul 23 -25 septembrie vom organiza evenimentul StartUPT - Bun venit în Universul Politehnicii!

Evenimentul este organizat în contextul deschiderii noului an Universitar 2022 - 2023, iar obiectivele sunt:
 •  Organizarea Ceremoniei de deschiderea a noului an Universitar într-un cadru festiv la care sa participe toți studenții din anul I
 •  Oferirea unei experiențe inedite noii generații de studenți, cu privire la prima interacțiune pe care aceștia o vor avea cu reprezentanții universității
Provocarea este aceea de a ne unii forțele: facultăți, ligi și departamente aștfel încât să transformăm acest weekend într-unul de referință și un model pentru anii următori. 
xxxx
Programul complet al evenimentului StartUPT se găsește AICI.

   Lista beneficiarilor de locuri de tabără pentru anul universitar 2021/2022 o găsiți AICI.

   Înmânarea diplomelor promoției 2021 va avea loc în data de 26.05.2022, la Facultatea de Management în Producție și Transporturi, strada Remus, nr. 14, sala M101. Mai multe informații găsiți AICI.

xxx

   Profesorii polonezi Leszek Reszka și Cezary Mankowski de la Departamentul de Logistică - University of Gdansk au predat cursuri la MPT în această săptămână în cadrul unui program Ceepus. - Clic AICI.

   Rezultatele procesului de evaluare a dosarelor de candidatura in vederea alocarii unui laptop – 10.03.2022

   ALEGERI PARȚIALE LA NIVELUL FACULTĂȚILOR (Membru în Consiliul facultăților) – legislatura 2020 – 2024:

Anunț depunere dosare:

Dosarele de candidatură (conținând documentele precizate la cap. III pct. 3,1,7 din Regulament) se depun la secretariatele facultăților, în perioada 4-11 martie 2022.

Dosarele de candidatură vor cuprinde:

 • Cererea de depunere a candidaturii de membru în Consiliul facultății (Anexa 10)
 • Curriculum Vitae.

Listele cu electori - Management în Producție și Transporturi (electori)

A 6-a ediție a Zilelor MPT va avea loc în 14 - 15 aprilie 2022.

 Laptopuri pentru studenții UPT -  Clic AICI.

Prin proiectul POC 2.3.3/2/148345: „Facilitarea accesului studenților UPT la educația digitală –EduUPT”, UPT va oferi 600 de laptopuri studenților care nu au acces la un dispozitiv specific si performant pentru a participa la activitățile didactice.

În perioada 06.01.2022 – 25.01.2022, se organizează etapa de colectare a dosarelor de solicitare a unui laptop.

Cine poate aplica? Orice student la UPT care îndeplinește următoarele condiții:

 • este înmatriculat la ciclul de licență sau master;
 • îndeplinește criteriile pentru a beneficia de burse sociale şi burse sociale ocazionale conform ordinului nr. 3.392/2017 și a Regulamentul privind acordarea de burse și ajutoare sociale pentru studenții ciclurilor de învățământ universitar de licență și master în Universitatea Politehnica Timișoara, începând cu anul universitar 2017-2018 – HS235/18.09.2017;
 • nu are acces la un dispozitiv specific si performant pentru a participa la activitățile didactice oferite de UPT.

Cum se aplică?

Se întocmește un dosar care să conțină următoarele documente:

 1. Cerere de selectie (Anexa 1.2​)
 2. Declarație privind evitarea dublei finanțări (Anexa 1.3)
 3. Formular de înregistrare individuală  a participanților la operațiunile finanțate prin POC 2014-2020 (Anexa 1.4); Model completare licențăModel completare master
 4. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 1.5)
 5. Copie CI; 
 6. Studenții care îndeplinesc condițiile  pentru acordarea bursei sociale sau bursei sociale ocazionale, dar nu beneficiază de bursă pe perioada semestrului curent, vor completa dosarul cu documentele solicitate în Anexa 1 la Regulamentul privind acordarea de burse și ajutoare sociale pentru studenții ciclurilor de învățământ universitar de licență și master în Universitatea Politehnica Timișoara, începand cu anul universitar 2017-2018 (aprobat prin HS nr. 235/18.09.2017). Lunile de referință pentru determinarea venitului lunar mediu net sunt iulie, august și septembrie 2021, iar venitul mediu net pe membru de familie este de 1.386 lei.
 7. Studenții care beneficiază de bursă socială sau socială ocazională pe perioada semestrului curent nu trebuie să mai depună actele justificative solicitate în anexa 1 a regulamentului de burse. Aceștia trebuie să depună doar actele menționate la punctele 1-5.

Important. Formularele se vor tipări ca atare, completa și semna olograf. Documentele originale (Anexele 1.2 – 1.5) se vor preda în original de studenții selectați în momentul preluării laptopului. Alternativ, formularele se pot completa și semna complet electronic: completați toate câmpurile cerute în documentul DOCX, exportați fișierul în format PDF, semnați digital fișierul rezultat (de exemplu cu Acrobat Reader sau Microsoft Edge).

Se scanează documentele, completate și semnate, sub forma unui singur fisier pdf. Dacă documentele sunt fotografiate, atunci se generează imagini în format jpg, gif sau tif și se crează o arhivă zip.

Documentul pdf sau arhiva zip se încarcă pe platforma https://student.upt.ro/ la secțiunea ”Solicitare laptopuri – bursă socială”, în perioada 06.01.2022, ora 12.00 – 25.01.2022, ora 22.00.

După încărcare, pe pagina secțiunii va apărea un mesaj cu data și ora la care s-a transmis dosarul.

******

   Regulament concurs Ioan de Sabata - Clic AICI.

   Raport privind respectarea prevederilor codului drepturilor și obligațiilor studentului din FMPT întocmit de LSFMPT - Clic AICI.

   Modul de desfășurare al activităților didactice, pe durata semestrului I al anului universitar 2021-2022. În  Hotărârea de Senat nr.155/16.09.2021  se găsește ”Procedura privind modul de desfășurare a activităților didactice în cadrul Universității Politehnica Timișoara, pe durata semestrul I al anului universitar 2021-2022”.