Facultatea de Management În Producție și transporturi

Universitatea politehnica timișoara


  Liga Studențiilor Facultății de Management în Producție și Transporturi (LSFMPT) este o organizație nonguvernamentală care se ocupă cu reprezentarea studențiilor din facultate.
   Motto-ul ce reprezintă LSFMPT este „Împreuna pentru studenți”.
  Acțiunea de voluntariat pe care o fac studenții în cadrul ligii este importantă ajutându-i în prezent, cât și pe viitor, dobândind cunoștințe noi, de exemplu: cunoașterea personală și profesională, dezvoltarea altitudinilor de comunicare, integrare în societate, cooperare și multe altele, prin intermediul participării la diverse activități, pe care împreună le duc la bun sfârșit. Prin intermediul ligii, studenții pot cunoaște oameni noi, atât din Timișoara, cât și din întreaga țară.
   Scopul ligii este de a reprezenta Facultatea de Management în Producție și Transporturi și studenții acesteia, ajutându-i pe aceștia în parcurgerea acestui drum plin cu peripeții.

   Responsabilii serviciului de informare și consiliere al studenților pentru FMPT sunt:

 • Apostol Paul (Tel. 0757497530. E-mail: apostolpaul1996@gmail.com)
 • Giurginca Adelin (Tel. 0784295633. E-mail: giurginca1@gmail.com)

  Printre activitățile LSFMPT se încadrează:

 • reprezentarea studenţilor şi a intereselor acestora în relaţia cu autorităţile locale şi centrale,
 • organizarea de acţiuni pentru studenti,
 • implicarea tinerilor, în speţă a studenţilor în viaţa comunităţii,
 • oferirea unei educaţii nonformale complementare educaţiei formale a studenţilor, atât pentru membrii organizaţiei, cât şi pentru tineri în general,
 •  implicarea studenţilor în activitatea de cercetare stiinţifică,
 • dezvoltarea legăturilor cu organizaţii de tineret din ţară pe baza principiilor solidarităţii, fără nici un fel de îngrădire de natură politică, ideologică, religioasă, care au ca scop apărarea intereselor tinerilor,
 • informarea studenţilor cu privire la diversele modalităţi de obţinere a unor burse academice,
 • organizarea de târguri de forţă de muncă, pentru studenţii în ani terminali şi nu numai,
 • organizarea de acţiuni menite să responsabilizeze spiritul civic al tinerilor,
 • organizarea de acţiuni de promovare a sportului,
 • realizarea şi emiterea de emisiuni informative prin intermediul partenerilor.

  Regulamentul de Ordine și Funcționare al Ligii Studenților din cadrul FMPT click AICI.

Raport privind respectarea prevederilor Codului Drepturilor și Obligațiilor studentului din Facultatea de Management în Producție și Transporturi (2022-2023) click AICI.

  Raport privind respectarea prevederilor Codului Drepturilor și Obligațiilor studentului din Facultatea de Management în Producție și Transporturi (2021-2022) click AICI.