Facultatea de Management În Producție și transporturi

Universitatea politehnica timișoara

Centrul de Informare şi Consiliere a Studenţilor din cadrul UPT

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Centrului de Informare şi Consiliere a Studenţilor (ROFCICS)

   Șeful serviciului de informare și consiliere a studenților pentru FMPT este Ș.l.dr.ing. Gabriela Străuți (Tel. 0256/ 404 040, email: gabriela.negru@upt.ro)

   Printre activitățile CICS se încadrează:

 • informarea studenților și a absolvenților  prin căile de comunicare ale CICS
 • consilierea studenților în diverse probleme
 • consiliere psihologică şi  evaluare aptitudinală
 • Traininguri, Seminarii şi Workshopuri
 • Identificare de oportunităţi pentru studenţii şi absolvenţii UPT
 • Prezentări de companii
 • Prezentări de oferte ale companiilor prin căile de informare ale CICS
 • Promovarea ofertei educaţionale a UPT atât în ţară cât şi în străinatete
 • Generarea de diverse materiale suport pentru studenţi
 • Excursii de studiu sau de informare
 • Dezvoltarea de programe europene în sprijinul studenţilor şi absolvenţilor UPT
 • Gestionarea unei baze de date cu CV-uri şi oferte de carieră
 • Monitorizarea inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii
 • Ziua Porţilor Deschise din UPT