Facultatea de Management În Producție și transporturi

Universitatea politehnica timișoara

Informații privind admiterea la FMPT, sesiunea SEPTEMBRIE 2016:

1. NOU!!! Lista candidaților admiși - RUNDA 2 - 15.09.2016

2. NOU!!! Lista candidaților admiși - studenți - RUNDA 2 - 15.09.2016

3. Lista candidaților admiși

4. Lista candidaților admiși - studenți

5. Lista candidaților în așteptare

6. Lista candidaților înscriși la ciclul de licență

7. Situația candidaților

8. Metodologia de admitere la ciclul licență

9. Acte înscriere

10. Alte informaţii privind admiterea

TAXE pentru concursul de admitere la ciclul LICENŢĂ: 

  • taxă de înscriere : 100 lei
  • taxă de confirmare / înmatriculare : 100 lei 

Distribuția numărului de locuri rămase ale Facultății de Management în Producție și Transporturi pentru anul universitar 2016/2017 pentru sesiunea septembrie 2016, este:

1. Inginerie și management: 15 locuri fără taxă și 10 locuri cu taxă.

2. Științe administrative:  10 locuri fără taxă și 1 locuri cu taxă.

Calendarul admiterii pentru sesiunea septembrie 2016:

Înscriere candidaţi

05.09.2016 – 09.09.2016, orele 9.00 - 14.00

Rezultatele concursului:

13.09.2016 ora 10.00

Confirmări Runda I:

13.09.2016, orele 10.00 - 14.00

14.09.2016, orele 9.00 – 16.00

Afişare rezultate Runda II:

15.09.2016, ora 10.00

Confirmări Runda II:

15.09.2016, orele 10.00 - 16.00

Afişare rezultate Runda III:

16.09.2016 ora 10.00

Confirmări Runda III:

16.09.2016 orele 10.00 – 14.00

Rezultate finale:

16.09.2016

Pentru ciclul de licență Facultatea de Management în Producție și Transporturi oferă următoarele oportunități:

  • Licență - ciclul

   1. Inginerie și Management - Ingineri Zi (4 ani)

Specializări:

   - Inginerie Economică Industrială

   - Inginerie Economică în domeniul Electric, Electronic și Energetic

   - Inginerie Economică în Construcții

   - Inginerie Economică în Industria Chimică și de Materiale

   2. Științe Administrative (3 ani)

Specializarea: Administrație Publică

   Pentru ciclul de licență admiterea se realizează pe baza concursului de dosare, adică

                                                   m=b

   m = media de Admitere

   b = media la Bacalaureat

   Se oferă diplomă eurocompatibilă datorită sistemului de EUROCREDITE TRANSFERABILE.