Facultatea de Management În Producție și transporturi

Universitatea politehnica timișoara   Regulamentul de Ordine și Funcționare al Ligii Studenților din cadrul FMPT click AICI.

   Responsabilii serviciului de informare și consiliere al studenților pentru FMPT sunt:

 • Agache Andrei (Tel. 0747 115 590. E-mail: agache.andrei97@yahoo.com)
 • Nicoară Ionela (Tel. 0737 026 909. E-mail: ionela.nicoara10@gmail.com)

  Printre activitățile LSFMPT se încadrează:

 • reprezentarea studenţilor şi a intereselor acestora în relaţia cu autorităţile locale şi centrale,
 • organizarea de acţiuni pentru studenti,
 • implicarea tinerilor, în speţă a studenţilor în viaţa comunităţii,
 • oferirea unei educaţii nonformale complementare educaţiei formale a studenţilor, atât pentru membrii organizaţiei, cât şi pentru tineri în general,
 •  implicarea studenţilor în activitatea de cercetare stiinţifică,
 • dezvoltarea legăturilor cu organizaţii de tineret din ţară pe baza principiilor solidarităţii, fără nici un fel de îngrădire de natură politică, ideologică, religioasă, care au ca scop apărarea intereselor tinerilor,
 • informarea studenţilor cu privire la diversele modalităţi de obţinere a unor burse academice,
 • organizarea de târguri de forţă de muncă, pentru studenţii în ani terminali şi nu numai,
 • organizarea de acţiuni menite să responsabilizeze spiritul civic al tinerilor,
 • organizarea de acţiuni de promovare a sportului,
 • realizarea şi emiterea de emisiuni informative prin intermediul partenerilor.