Facultatea de Management În Producție și transporturi

Universitatea politehnica timișoara

  Începând cu anul universitar 2016/2017, în conformitate cu HS Nr. 130/16.02.2017,  privind modificarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenelor  de licență/diplomă și disertație în UPT,

   Consiliul Facultății MPT a decis:

   Examenul de licență/diplomă, în cadrul Facultății MPT, constă în parcurgerea a două probe după cum urmează:

      a. proba 1: în forma orală, de evaluare a cunoștințelor, competențelor și abilităților fundamentale, de domeniu și de specialitate; această probă este susținută în fața comisiei de examen împreună cu proba 2; întrebările adresate candidaților sunt distincte față de cele corespunzătoare probei 2;

    b. proba 2: de prezentare și susținere a unei lucrări/unui proiect, numită/numit lucrare de licență/proiect de diplomă; proba 2 este publică.

***********************************************************************************************************************

  Examen de licenţă la  Inginerie şi Management, Administraţie Publică - sesiunea septembrie 2016

  Prezentările PowerPoint ale lucrărilor de licență se trimit adresa de email   caius.luminosu@upt.ro (pentru AP) și attila.turi@upt.ro 

***********************************************************************************************************************

  Componența comisiilor pentru examenele de diplomă se regăsește AICI.

    TEME LICENȚĂ Inginerie și Management 2016:

    1. Studii de caz

    2. Teorie

   TEME LICENȚĂ Administrație Publică 2016:

   1. Studii de caz

   2. Teorie