Facultatea de Management În Producție și transporturi

Universitatea politehnica timișoara


  Examen de licență - sesiunea septembrie 2017

   Examenul de licență / diplomă se va susține în 06.09.2017

   Ultima zi de înscriere și predare a lucrării este 04.09.2017

   Termen de trimitere a prezentării este 05.09.2017, ora 18.00

   Comisia examenului de licență pentru anul universitar 2016/2017 se regăsește AICI.

**********************************************************************************

   Rezultatele examenului de licență, sesiunea iunie 26 - 27.06.2017:

 a. Specializarea: Inginerie și Management

  •  Chimie - click AICI
  • Construcții - click AICI
  • Electro - click AICI
  • Mecanică - click AICI

b. Specializarea: Științe Administrative - click AICI

  Ordinea susținerii lucrărilor de licență pentru sesiunea iunie 2017:

  • Electro și Chimie - click AICI
  • Mecanică și Construcții - click AICI
  • Administrație Publică - click AICI

    Prezentările lucrărilor de licență se trimit la următoarele adrese de email, astfel:

 a. Specializarea: Inginerie și Management

         - Grupele Mecanică și Construcții: la adresa de email attila.turi@upt.ro până la data de 24.06.2017 ora 23:59. Numele fișierului trebuie să fie de forma:

                        Nume_Prenume_Grupa_Coordonator_2017.pptx

         - Grupele Electro și Chimie: la adresa de email serban.miclea@upt.ro până la data de 25.06.2017 ora 23:59. Numele fișierului trebuie să fie de forma:

                        Nume_Prenume_Grupa_Coordonator.pptx

b. Specializarea: Științe Administrative

         - la adresa de email caius.luminosu@upt.ro până la data de 24.06.2017 ora 23:59. Numele fișierului trebuie să fie de forma:

                        Nume_Prenume_Coordonator_2017.pptx

       Discipline pentru examenul de licență/diplomă – proba 1 (teoretică) pentru domeniile Inginerie și Management și Științe Administrative se găsesc AICI.

          Examenul de licență / diplomă se va susține în perioada 26 - 27.06.2017

          Ultima zi de înscriere și predare a lucrării este 16.06.2017, ora 12.

         Comisia examenului de licență pentru anul universitar 2016/2017 se regăsește AICI.

   Începând cu anul universitar 2016/2017, în conformitate cu HS Nr. 130/16.02.2017,  privind modificarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenelor  de licență/diplomă și disertație în UPT,

   Consiliul Facultății MPT a decis:

   Examenul de licență/diplomă, în cadrul Facultății MPT, constă în parcurgerea a două probe după cum urmează:

      a. proba 1: în forma orală, de evaluare a cunoștințelor, competențelor și abilităților fundamentale, de domeniu și de specialitate; această probă este susținută în fața comisiei de examen împreună cu proba 2; întrebările adresate candidaților sunt distincte față de cele corespunzătoare probei 2;

    b. proba 2: de prezentare și susținere a unei lucrări/unui proiect, numită/numit lucrare de licență/proiect de diplomă; proba 2 este publică.


***********************************************************************************************************************

  Examen de licenţă la  Inginerie şi Management, Administraţie Publică - sesiunea septembrie 2016

  Prezentările PowerPoint ale lucrărilor de licență se trimit adresa de email   caius.luminosu@upt.ro (pentru AP) și attila.turi@upt.ro 

***********************************************************************************************************************

  Componența comisiilor pentru examenele de diplomă se regăsește AICI.

    TEME LICENȚĂ Inginerie și Management 2016:

    1. Studii de caz

    2. Teorie

   TEME LICENȚĂ Administrație Publică 2016:

   1. Studii de caz

   2. Teorie