Facultatea de Management În Producție și transporturi

Universitatea politehnica timișoara

DIRECTOR DE DEPARTAMENT 

    Prof.dr.ing.,ec.habil. Matei TĂMĂŞILĂ

BIROUL CONSILIULUI DEPARTAMENTULUI

    Prof.dr.ing.,ec. habil. Matei TĂMĂŞILĂ
    Prof.dr.ec Claudiu Tiberiu ALBULESCU
    Prof.habil.dr.ing. Larisa IVAȘCU

  

SECRETARUL ŞTIINŢIFIC AL DEPARTAMENTULUI

     Prof.dr.ec. Claudiu Tiberiu ALBULESCU 

CONSILIUL DEPARTAMENTULUI

     Prof.dr.ing. Gabriela Ioana PROȘTEAN
     Prof.dr.ing.,ec. Matei TĂMĂŞILĂ
    Prof.dr.ec Caludiu Tiberiu ALBULESCU
    Conf.dr.ec .Alin Emanuel ARTENE 

    Prof.dr.ing. Larisa IVAȘCU

   Conf.dr.ing. Mircea Liviu NEGRUȚ
   Sl.ec.dr. Șerban MICLEA
   Sl.dr.jr. Caius Tudor LUMINOSU
   Conf.dr. Sabina POTRA

COMISIILE DEPARTAMENTULUI

Comisia de strategii şi politici

Prof.dr.ing. Gabriela Ioana PROȘTEAN – preşedinte comisie

Prof.dr.ec. Claudiu Tiberiu ALBULESCU 

Sl.dr.jr. Caius Tudor LUMINOSU

Comisia didactică

Prof.dr.ing. Larisa IVAȘCU – preşedinte comisie

Conf.dr.ec. Alin Emanuel ARTENE

Sl.ec.dr. Șerban MICLEA  

Comisia de cercetare

Prof.dr.ec. Claudiu Tiberiu ALBULESCU – preşedinte comisie

Prof.dr.ing. Gabriela Ioana PROȘTEAN  

Prof.dr.ing. Larisa IVAȘCU

Comisia resurse umane

Sl.dr.jr. Caius Tudor LUMINOSU  – preşedinte comisie

Conf.dr.ing. Mircea Liviu NEGRUŢ

Conf.dr.ing. Sabina POTRA
 

Comisia de infrastructură

Conf.dr.ing. Mircea Liviu NEGRUŢ – preşedinte comisie

Conf.dr.ec. Alin Emanuel ARTENE

Sl.ec.dr. Șerban MICLEA

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii

Prof.dr.ing.,ec.habil. Matei TĂMĂŞILĂ – preşedinte comisie

Conf.dr. Sabina POTRA - coordonator comisie

Sl.ec.dr. Șerban MICLEA- Referent cu evaluarea și analiza calității pe linie didactică

Prof.dr.ec. Claudiu Tiberiu ALBULESCU - Referent cu evaluarea și analiza calității pe linie de cercetare

Student Grațian GOLOȘIE (anul I master IMC) - Reprezentant al studenților

Componența departamentului și toate comisiile au fost actualizate în ianuarie 2024.