Facultatea de Management În Producție și transporturi

Universitatea politehnica timișoara

   Sesiunea de comunicări studențească se adresează masteranzilor din an terminal, anul II de studiu. În dezvoltarea lucrărilor științifice trebuie respectate următoarele termene limită:

Termen înscriere sesiune: 20.05.2014 la adresa de email ilie.taucean@upt.ro

Termen trimitere lucrări: 25.05.2014 la adresa de email ilie.taucean@upt.ro

Data sesiunii de comunicări: 29.05.2014, ora 16.00

DETALII PREZENTĂRI

- Fiecare student va prezenta lucrarea și în format printat (în ziua sesiunii de comunicări).

- Prezentarea lucrării de face în PowerPoint și se trimite până în 28.05.2014 la adresa de email larisa.ivascu@upt.ro

- Prezentarea lucrării are loc în sala M106 și va dura între 5-7 minute.

- Programarea prezentărilor va apărea pe site în 28.05.2014, ora 20.00

- Fiecare student se va prezenta cu 30 minute înainte de susținerea lucrării.

- Ordinea de sustinere a lucrarilor.

**************************************************************************************************************************

    Fiecare lucrare științifică trebuie să urmeze următoarele instrucțiuni de redactare:

- lucrările se redactează în Word

- textul: Times New Roman, font 12

- marginea: 2/2/2 cm A4

- titlul: Times New Roman, font 16, bold

- autorii: Times New Roman, font 12, Italic

- afilierea autorilor:Times New Roman, font 12, Italic

- nr. pagini: 4-8 pagini

- rezumat: maxim 200 cuvinte, Times New Roman, font 12, Italic

- cuvinte cheie: 3-5 cuvinte, Times New Roman, font 12, Italic

   Lucrările științifice se trimit la adresa ilie.taucean@upt.ro.