Facultatea de Management În Producție și transporturi

Universitatea politehnica timișoara

 Contact: 

Prof. univ. habil. dr. ing. Larisa IVAȘCU

Directorul Centrului de Cercetare în Inginerie și Management

Email: larisa.ivascu@upt.ro