Facultatea de Management În Producție și transporturi

Universitatea politehnica timișoara

   Centrul de Cercetări în Inginerie și Management desfășoară o serie de evenimente și activități științifice, reuniuni și dezbateri cu scopul de a deveni un centru de excelență în cerectare conectat internațional. În continuare sunt prezentate evenimente cu impact în aria cercetării.

   Această secțiune este dedicată prezentării evenimentelor naționale și internaționale.

1. Reuniuni pentru îmbunătățirea capacității pentru cercetare organizate la nivelul entității

 • Atelier de lucru intitulat „Value slipping through your fingers: enhanced procurement contributing to the success of your company”, invitați speciali Corina Curelaru, George Ungureanu, Lukasz Mazurowski. Responsabil eveniment: conf. dr. ing. Mircea Negruț. Invitație. (19.05.2022)
 • Atelier de lucru intitulat „Marketingul – un element important în economia mondială și comerțul exterior”, invitat special Răzvan Marian Pîrcălăbescu, consilier economic și comercial al Ambasadei României în Statele Unite Mexicane. Invitație. (23.03.2022)
 • Atelier de lucru intitulat „Abordări actuale în managementul informațiilor științifice și al rezultatelor cercetării - Anelis Plus 2020”, prof. univ. dr. Luminița Silaghi-Dumitrescu, președinte al Asociației Anelis Plus  - Agenda. Invitație. (29.10.2021)
 • Oportunități de colaborare între Universitatea Politehnica Timișoara și Universitea din Mondragón, Spania (https://www.mondragon.edu/en/home), prof. Albert Jose Eguren Eguiguren (04.06.2021).
 • „Theory of Attractive Quality. Kano Model - New Developments ”, prof. Arash Shahin de la Isfahan University, Isfahan, Iran.
 • „Managementul resurselor bibliografice”, prof. George CĂRUȚAȘU (reuniune moderată de prof. Anca Drăghici) - click AICI
 • „The future of Management ”, Peter LEESON (reuniune moderată de prof. Anca Drăghici) - Click AICI

2. Manifestări științifice 

 • Partener în organizarea conferinței  SIM 2021: 16th International Symposium in Management - Management, Innovation and Entrepreneurship in Challenging Global Times, 22-23 October 2021, Timisoara, Romania (online) - Click AICI.
 • Partener în organizarea conferinței SoCTA2021 - 6th International Conference on Soft Computing: Theories and Applications, 17-19 decembrie 2021, Rajasthan, India - Click AICI
 • Conferința intitulată 24th INFER Annual Conference, 8-10 iunie 2022, Timișoara, România. - Click AICI
 • Conferința intitulată „500 de ani de la primul document în limba română: Scrisoarea lui Neacșu – omagiată la București și Câmpulung – analogic și online” în cadrul căreia conf.dr.ing.habil. Larisa Ivașcu a prezentat comunicarea intitulată „Comunicarea digitală în era noii economii”. Comunicatul de presă AICI.
 • International Conference on Sustainability in Energy and Buildings SEB-21, 15-17 septembrie 2021, Split, Croația - Click AICI
  • Sesiune invitată intitulată „Sustainability management in energy and buildings” coordonată de conf.dr.ing Larisa IVAȘCU, prof.dr.ing. Lucian-Ionel CIOCA, prof. Lakhami C JAIN - Click AICI
  • Contact: larisa.ivascu@upt.ro
 • Interactive Workshop  intitulat "Multiplier Event: Multimedia Competencies for University Staff to Empower University – Community Collaborations", 22 October 2021 (workshop coordonat de prof. dr. ing. Anca DRĂGHICI) - Click AICI  
 • ErgoWork Business Webinar  intitulat „The Achievements of the Urban Link Project”, 21 octombrie 2021 (workshop coordonat de prof. dr. ing. Anca DRĂGHICI)- Click AICI 
 • INFER Workshop intitulat "Monetary policy, asset prices and the real economy in Central and Eastern Europe” (workshop coordinated by prof. dr. ec. Claudiu ALBULESCU)
 • INFER Workshop intitulat "Energy and environmental policies: new macro-financial implications" (workshop coordinated by prof. dr. ec. Claudiu ALBULESCU)

3. Reviste 

 • Merits Journal, Special Issue Talent Management – A Paradigm Shift in Human Resources Management?, editor invitat prof. univ. dr. ing. Anca DRĂGHICI - Click AICI.
 • Human Systems Management, editor asociat prof. univ. dr. ing. Anca DRĂGHICI - Click AICI.
 • International Journal of Work Organisation and Emotion - volumul „Antecedents and Outcomes of Emotion Management in Service Organisations”, editori invitați conf.dr.ing. Larisa IVAȘCU și dr. Muddassar SARFRAZ - Click AICI.
 • Energies Journal - volumul „Accelerating the Digital Economy, Energy Consumption through Blockchain Technology, and Sustainable Development”, editori invitați conf.univ.dr.ing. Larisa IVAȘCU, dr. Muddassar SARFRAZ și dr. Muhammad MOHSIN - Click AICI.
 • J Journal - volumul „Artificial intelligence, Machine learning and Blockchain Technology for Sustainable Organisation”, editori invitați conf. univ. dr. ing. Florin DRĂGAN și conf. univ. dr. ing. Larisa IVAȘCU - Click AICI.
 • Frontiers in Psychology - Organizational Psychology - volumul „Sustainable Digital Economy, Entrepreneurship, and Blockchain Technology role in Industrial-Organizational Psychology”, editori invitați dr. Muddassar SARFRAZ, conf.dr.ing. Larisa IVAȘCU și dr. Muhammad Ibrahim Abdullah - Click AICI
 • Etikonomi Journal - volumul „Leadership and Management in Times of Public Health Crisis”, editori invitați conf.dr.ing. Larisa IVAȘCU și dr. Muddassar SARFRAZ - Click AICI
 • Sustainability Journal - volumul „Synergies between Ergonomics and Sustainability for Work-Place Wellbeing—Solutions for Efficient and Effective Occupational Risk Management”, editori invitați prof.dr.ing. Anca DRĂGHICI și conf.dr.ing. Nicoleta CĂRUȚAȘU - Click AICI
 • Safety Journal - volumul „Ergonomics and Sustainability”, editor invitat conf.dr.ing. Larisa IVAȘCU - Click AICI
 • Resources Journal - volumul „Renewables Application: Challenges and Perspectives”, editori invitați dr. Elena Cristina Rada, Prof. Dr. Elena Magaril, conf.dr.ing. Larisa IVAȘCU - Click AICI
 • Human Systems Management - volumul „Changes and Challanges of Human Systems Management during and  after the Pandemic, editor invitat prof.dr.ing. Anca DRĂGHICI - Click AICI
 • Kosmos Publisher - membru în comitetul editorial conf. dr. ing. Larisa IVAȘCU - Click AICI
 • Scientific Bulletin of Politehnica University of Timisoara, Transaction on Engineering and Management, editor prof. dr. ing. Anca DRĂGHICI - Click AICI 
 • International Journal of Management, Knowledge and Learning, membru în boardul editorial prof. dr. ing. Anca DRĂGHICI - Click AICI 
 • Coronavirus Crisis, Energy Markets and Policies and Their Macro-Financial Implications, editor invitat prof. dr. ec. Claudiu ALBULESCU - Click AICI
 • International Journal of Information Systems and Project Management, membru în boardul editorial prof. dr. ing. Anca DRĂGHICI - Click AICI

4. Cărți editate

 • Risk Management - editori dr. Muddassar SARFRAZ, conf.dr.ing. Larisa IVAȘCU - click AICI
 • Sustainability and Innovation in Manufacturing Enterprises - editori prof.dr.ing. Anca DRĂGHICI, conf.dr.ing. Larisa IVAȘCU - Click AICI

5. Dezbateri

 • „Storyboarding research”, 14.04.2022, ora 13.00 (eveniment în cadrul Zilelor MPT - editia a 6-a) - hibrid - click AICI
 • Federația Europeană a Societăților de Ergonomie (FEES), Societatea de Ergonomie din Ungaria și Societatea de Ergonomie din Austria a organizat cea de-a 34-a Școală de Vară de Ergonomie în perioada 7 - 9 iulie 2021. În 07 iulie 2021, ora 17.00 s-a desfășurat o sesiune pentru prezentarea unor tematici de actualitate în domeniul ergonomiei, moderată de prof. Anca Drăghici și cu intervențiile doctoranzilor: Elena Boatcă, Paula Neag și Alin Găureanu.
 • „Importanța cercetării pentru antreprenoriat”, 18.11.2020, ora 19.00 (dezbatere moderată de conf.dr.ing. Larisa Ivașcu) - online
 • „Storyboarding research” - ediția 1, 06.05.2021, ora 12.00 (eveniment în cadrul Zilelor MPT - editia a 5-a) - online

6. Proiecte

 • Proiectul pentru comunitate intitulat „Îmbunătățirea educației financiare pentru studenții Universității Politehnica Timișoara (EduFinUPT)” finanțat de Raiffeisen Comunități prin contractul de sponsorizare 57 / 21.10.2021 (coordonator prof. habil. dr. ing. Larisa IVAȘCU)
 • Proiectul de consultanță numărul BC 35 / 23.03.2021, valoare 35700 lei (coordonator șef. lucr. dr. Șerban MICLEA).
 • „Multimedia Competencies for University Staff to Empower University - Community Collaborations” (acronim MUST), proiect / contract nr. 2020-1-RO01-KA203-080399 (coordonator proiect prof. dr. ing. Anca DRĂGHICI) - prezentarea proiectului AICI.

7. Întâlniri

 • Raport la 1 an de activitate 2020 - 2021 (16.12.2021, ora 11.00) - prezentare AICI
 • Prezentarea direcțiilor strategice pentru anul 2021 (18.02.2021, ora 13.30) - prezentare AICI