FACULTY OF MANAGEMENT IN PRODUCTION AND TRANSPORTATION

POLITEHNICA UNIVERSITY OF TIMIȘOARA

 

 

DEAN: Prof.dr.ing.,ec.habil. Matei TĂMĂȘILĂ

Email: matei.tamasila@upt.ro

                 Orar audiențe: Luni, 11:00-13:00, Decanat, Sala M20

  Cuvântul Decanului Facultății de Management în Producție și Transporturi, Prof. dr. ing., ec.habil. Matei TĂMĂȘILĂ se găsește AICI.

PRODECANI: 1. Conf.dr.ing. Ilie Mihai TĂUCEAN

                  Email: ilie.taucean@upt.ro

                                 Orar audiențe: Joi, 12:00-14:00, Decanat, Sala M23

                                                                    Vineri, 12:00-13:30, Decanat, Sala M23

                                             2. Conf. dr. ing. Sabina POTRA

                 Email: sabina.potra@upt.ro

                 Orar audiențe: Marți, 12:00-14:00, Decanat, Sala M21

                                                                   Miercuri, 12:00-14:00, Decanat, Sala M21

Secretar Șef Facultate : Ing. Mihaela TODORUŢ

Comisia Pentru Evaluarea și Asigurarea Calităţii la Nivelul FMPT:

                  Președinte Comisie (Decanul facultății): Prof.dr.ing.,ec.habil.Matei TĂMĂȘILĂ_

                    Coordonator Comisie: Conf. dr. ing. Sabina POTRA- Prodecan

Membrii Comisiei de Asigurare a Calităţii (din cadrul Consiliului profesoral):

Prof.dr.ing.Anca DRĂGHICI

              Conf.dr.ing.Ilie Mihai TĂUCEAN

Un reprezentant al angajatorilor: Ing. Gelu MATEESCU

Un reprezentant al studenților: Geanina BOGLUȚ

COMPONENȚĂ CONSILIUL FACULTĂȚII – 2024-2029

1.Prof.dr.ing.,ec.habil.Matei TĂMĂȘILĂ_-Decan

2.Conf.dr.ing.Ilie Mihai TĂUCEAN-Prodecan

3.Prof.dr.habil. Claudiu-Tiberiu ALBULESCU

4.Prof.dr.habil. Larisa –Victoria IVAȘCU

5.Prof.dr.ing.Anca DRĂGHICI

6.Prof.dr.ing. Gabriela Ioana PROȘTEAN

7.Conf.dr.ing. Cristian TURC

8.Conf.dr. Romeo NEGREA

9.Conf.dr.Alin Emanuel ARTENE

10.Conf.dr.ing. Mircea NEGRUȚ

11.Șl.dr.Şerban MICLEA

12.Stud.Dragoș PĂTRAȘCU

13.Stud,Geanina BOGLUȚ

14.Stud.Patricia BÎC

15.Stud. Roxana ANIȚĂ

BIROUL CONSILIULUI FACULTĂȚII

1.Prof.dr.ing.,ec.habil.Matei TĂMĂȘILĂ_-Decan

2.Conf.dr.ing.Ilie Mihai TĂUCEAN-Prodecan

3.Prof.dr.habil. Claudiu-Tiberiu ALBULESCU – Președinte Comisia de marketing educaţional

4.Prof.dr.habil. Larisa –Victoria IVAȘCU – Președinte Comisia de strategii şi politici

5.Dragoș PĂTRAȘCU – Reprezentantul studenților

COMPONENȚĂ COMISII CONSILIUl FACULTĂȚII – 2024-2029

1. Comisia de marketing educaţional

Prof.dr.habil. Claudiu-Tiberiu Albulescu -președinte

Prof.dr.ing.Anca Drăghici

Prof.dr.ing. Gabriela Ioana Proștean

Conf.dr. Romeo Negrea

Șl.dr.Şerban Miclea

Stud.Dragoș Pătrașcu

Stud.Patricia Bîc

Stud,Geanina Bogluț

2. Comisia de strategii şi politici

Prof.dr.habil. LarisaVictoria Ivașcu -președinte

Prof.dr.ing.,ec.habil.Matei Tămășilă

Prof.dr.habil. Claudiu-Tiberiu Albulescu

Prof.dr.ing. Gabriela Ioana Proștean

Conf.dr.Alin Emanuel Artene

Conf.dr.ing. Mircea Negruț

Conf.dr.ing. Cristian Turc

Stud.Dragoș Pătrașcu

3. Comisia de curriculum-uri şi syllabus-uri

Conf.dr.ing.Ilie Mihai Tăucean-președinte

Prof.dr.ing. Gabriela Ioana Proștean

Prof.dr.ing.,ec.habil.Matei Tămășilă

Conf.dr.ing.Negruț Mircea

Conf.dr. Romeo Negrea

Conf.dr.ing. Cristian Turc

Șl.dr.Şerban Miclea

Stud.Dragoș Pătrașcu

4. Comisia de asigurare a calităţii

Prof.dr.ing.,ec.habil.Matei Tămășilă_-președinte

Prof.dr.habil. Larisa –Victoria Ivașcu

Prof.dr.ing.Anca Drăghici

Prof.dr.habil. Claudiu-Tiberiu Albulescu

Conf.dr.ing.Ilie Mihai Tăucean

Conf.dr.Alin Emanuel Artene

Stud.Dragoș Pătrașcu

Stud.Geanina Bogluț

Stud. Roxana Aniță

5. Comisia pentru problemele studenţilor

Stud.Dragoș Pătrașcu-președinte

Prof.dr.ing.,ec.habil.Matei Tămășilă

Conf.dr.ing.Ilie Mihai Tăucean

Șl.dr.Şerban Miclea

Stud.Geanina Bogluț

Stud.Patricia Bîc

Stud. Roxana Aniță