FACULTY OF MANAGEMENT IN PRODUCTION AND TRANSPORTATION

POLITEHNICA UNIVERSITY OF TIMIȘOARA


DIRECTOR DE DEPARTAMENT 

    Conf.dr.ing.,ec. Matei TĂMĂŞILĂ


BIROUL CONSILIULUI DEPARTAMENTULUI

    Conf.dr.ing.,ec. Matei TĂMĂŞILĂ

    Prof.dr. Vasile DURAN

    Sl.dr.ing. Ilie TĂUCEAN 


SECRETARUL ŞTIINŢIFIC AL DEPARTAMENTULUI

     Sl.dr. Claudiu ALBULESCU 


CONSILIUL DEPARTAMENTULUI


     Prof.dr. Vasile DURAN 

     Conf.dr. Nicolae COCIU

Conf.dr.ing. Adrian PUGNA

Sl.dr.ing. Tiberiu OANĂ 

Sl.dr.ing. Ilie TĂUCEAN 

Sl.dr.ing. Gabriela NEGRU-STRĂUŢI 

Sl.dr.ing. Monica TION 

Sl.dr. Claudiu ALBULESCU COMISIILE DEPARTAMENTULUI


Comisia de strategii şi politici

Prof.dr.ing. Anghel TĂROATĂ – preşedinte comisie

Prof.dr. Vasile DURAN

Conf.dr. Nicolae COCIU 


Comisia didactică

Prof.dr. Vasile DURAN – preşedinte comisie

Sl.dr.ing. Tiberiu OANĂ 

Sl.dr. Claudiu ALBULESCU 


Comisia de cercetare

Conf.dr.ing. Adrian PUGNA – preşedinte comisie

Sl.dr. Claudiu ALBULESCU 

Sl.dr.ing. Monica TION 


Comisia resurse umane

Conf.dr. Nicolae COCIU – preşedinte comisie

Sl.dr.ing. Ilie TĂUCEAN 

Sl.dr.ing. Gabriela NEGRU-STRĂUŢI 


Comisia de infrastructură

Sl.dr.ing. Tiberiu OANĂ – preşedinte comisie

Sl.dr.ing. Gabriela NEGRU-STRĂUŢI 

Sl.dr.ing. Monica TION